ENERGETISCHE    Leven vanuit wie je werkelijk bent

 is BELEVENMEDITATIE

  Index:
- Wat is Energetische Meditatie?
- Wat doet het?
- Voor wie?
- Wat onderzoek je?
- Het programma.
- Energetische Meditatie I.
- De grondleggers van Energetische Meditatie.
- Persoonlijke trainer.
- Energetisch WelZijn Trainingen.
- Energetisch WelZijn Training data.


 

 


 

 

Wat is Energetische Meditatie?

Energetische Meditatie is een nuchtere methode van zelfonderzoek,
met krachtige technieken en heldere onderzoeksdoelen.
Energetische Meditatie is geworteld in de Chinese en Indiase wijsbegeerte:
de Chinese Taoïsten ontrafelden de geheimen van energie,
het Boeddhisme uit India is de leer van het bewustzijn.
Energetische Meditatie combineert het beste van beide tradities tot een bijna wetenschappelijke benadering.
Energetische Meditatie is meditatie in actie.

 

Wat doet het?

Belangrijk uitgangspunt is dat mediteren nuttig, makkelijk, leuk en leerzaam moet zijn. Door de eigen lichaamsenergieën en het bewustzijn te onderzoeken en te beïnvloeden, wint het dagelijks bestaan extreem aan kwaliteit.
Welke kwaliteitsverbetering wordt nagestreefd, verschilt van persoon tot persoon. Individuele deelnemers krijgen het gereedschap aangereikt dat nodig is om eigen doelstellingen, wensen en verlangens te realiseren.

 

Voor wie? 

De cursusreeks is gemaakt voor iedereen die op een aangename en no-nonsense
manier verbetering wil brengen in zaken als: 

* de gezondheid  
   (lichamelijk en geestelijk)

* het maatschappelijk functioneren
   (professioneel en vrije tijd)

* de persoonlijkheid  
   (karakter en omgang met anderen)

* het spirituele vlak  
   (wijsheid en geluk)

 

Wat onderzoek je?

Onderzocht wordt wat er zich in je hoofd afspeelt, zoals denkprocessen, min of meer vaste gedachtepatronen.
En wat er zich in je lichaam afspeelt, zoals energetische processen, waaronder emoties.
Deze processen lijken vanzelf te gaan, alsof ze je overkomen.
De training is gericht op het heroveren van de bewuste controle.

Het programma 

De cyclus welke gegeven wordt door Praktijk voor Energetisch WelZijn bestaat uit drie cursussen:

EWT 1  beginners.

EWT 2  gevorderdencursus.

EWT 3  vergevorderdencursus.

 

Elke cursus is waardevol op zich. Het is niet nodig om de hele cyclus te volgen om tot belangrijke nieuwe inzichten en vaardigheden te komen.
Iedere cursus bestaat uit vier dagdelen van logisch op elkaar aansluitende blokken.

Zo’n blok bestaat uit een theoretische deel, dat gevolgd wordt door een aantal gerichte oefeningen. Het lesmateriaal bestaat uit het boek  ”Energetische Meditatie” van Ton van Gelder,  dat bij het cursusgeld is inbegrepen. Daarnaast is er een uitgebreide cursusmap, waarin zowel de theorie als de oefeningen helder beschreven staan. Dankzij deze opzet, kan elke cursist in zijn of haar eigen tempo werken en de eigen grenzen bepalen. Er wordt in kleine groepen gewerkt, met veel tijd en aandacht voor persoonlijk advies en feedback in een één op één situatie.     

Energetische WelZijn Training I.

Energetische Meditatie is opgebouwd in vier blokken verspreid over twee dagen.

Blok 1:  onderzoek van gedachten  (het denken observeren)

Blok 2:  onderzoek van het lichaam (voelen)

Blok 3:  onderzoek van energiecentra

Blok 4:  energie laten stromen

Hierna kunt u de cursus EWT 2 en EWT 3 volgen.

 

De grondleggers van Energetische Meditatie.

De grondleggers van Energetische Meditatie zijn Ton van Gelder en Danny Vishnudatt.
Ton van Gelder was tientallen jaren arts in diverse systemen van de energetische geneeskunde.

Danny Vishnudatt is chakra therapeut en van huis uit fysiotherapeut. Het lichaam als voertuig van de reiziger van binnen, kent voor hem geen geheimen.
Voelen in het lichaam is waar het om gaat en Danny heeft zich verdiept in manieren om anderen te leren om met lichaamsbewustzijn om te gaan.

Persoonlijke trainer. 

Annie Storm is al vele jaren werkzaam in de energetische geneeskunde.
Hierbij kreeg ze vaak vragen als ”hoe zorg ik ervoor dat de energie blijft stromen” en ”Wat kan ik er zelf aan doen”.
De cursus Energetische Meditatie geeft hier een antwoord op.
Het is een makkelijke, zuivere, nuchtere en veilige manier, waarin handvatten worden gegeven die door iedereen toe te passen zijn.
Daar de cursus actief en no-nonsense is, wil ze dit graag doorgeven aan een ieder die vanuit zijn werkelijke ik het leven wil BELEVEN.

Energetisch WelZijn Trainingen: 

De Energetisch WelZijn Trainingen (EWT), zijn volledig gebaseerd op Energetische Meditatie.

De EWT heeft een los karakter, zodat er beantwoord kan worden aan persoonlijke wensen en vragen, indien dit ter bevordering van het proces is. De workshops worden gegeven in kleine groepjes.
Daarnaast is er een individuele begeleiding, wat in een 1 op 1 gesprek zal plaats vinden.

De EWT doelstelling is dat een ieder dichter bij zichzelf kan komen, wat inhoudt:

- dat je meer inzicht in jezelf krijgt

- ervaart wat je “werkelijke ik” is

- je eigen subtiele energie ervaart

- de weg ernaar toe weet te gaan

- handvatten krijgt waarmee je in de toekomst verder kan gaan

- beter met emoties om kan gaan

- je eigen overtuigingen ervaart

- met je belemmerende overtuigingen een weg weet.

 

Energetisch WelZijn Training data: 

 

 Indien u interesse heeft voor een cursus stuur dan een e-mail naar:
                    annie-storm@energetisch-welzijn.nl


 

 Momenteel zijn er geen cursussen gepland.

* data onder voorbehoud

 

                      Voor meer informatie:

                           Annie Storm              
       
annie-storm@energetisch-welzijn.nl